H103翻页笔 锂电池、文件共享、数字激光、聚光灯、放大镜

数码激光、一键标注、智能防丢、体感遥控、定时提醒、超低功耗

 • 基本功能 : 全屏黑屏超链接音量调节多媒体控制全屏标注
 •    
 • 激光类型 : 物理激光+数字激光
 •    
 • 激光颜色 : 红光
 •    
 • 射频频率 : 2.4G
 •    
 • 遥控距离 : 30米
 •    
 • 充电接口 : Micro USB
 •    
 • 电池类型 : 聚合物锂电池
 •    
 • 电池容量 : 300mAh
 •    
 • 空中鼠标 : 支持
 •    
 • 功能自定义 : 支持
 •    
 • 固件升级 : 支持
 •    
 • U盘功能 : 无
 •    
 • 一键分享 : 资料生成二维码
live chat